Kundalini Yoga Camp Boizenburg

2021-08-26T14:07:04+02:00

WELCOME HOME - LOVE HEALS - LIEBE HEILT 25.8.2021 - 29.8.2021 Kundalini Yoga, Meditation & Sacred Chanting mit Akasha Kaur, Amrit Sadhana Singh, Gurudev Kaur, Hari Priya Kaur, Kirtan Rajdev Kaur, Narayan Kaur, Sat Hari Singh, Tiaga Priti Kaur, Eva Guru Sant Kaur, u.v.m.   Gatka mit Hari Singh Gong Meditation mit [...]